contra-indicaties bij massage

 

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag of kan worden, danwel per persoon of situatie opletten waar voorzichtigheid is geboden.

 

Absoluut in het geheel niet: 
•         bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen
•         ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten
          door de druk

•         teveel pijn en vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels
•         besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding
          of verergering
•         koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren

•         infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen
•         steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar

 

Absoluut plaatselijk niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel:
•         acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling
•         ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding
•         verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak

 

Relatief algeheel of plaatselijk wel, maar per persoon en situatie aangepast qua tijdsduur, lighouding, gebruikte technieken, snelheid en ritme techniekuitvoering en vooral druk.
Oftewel voorzichtigheid geboden bij: 
•         hoge en lage bloeddruk
•         trombose en gebruik van bloedverdunners

•         bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheporose, artritis
•         bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en
          medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden

        herstelperiode na een operatie of ziektebeeld
•         lichte vaataandoeningen

         spataderen

 

 

Tesamen kijken we, afhankelijk van eventuele contra-indicaties, naar de voor u optimale massagevorm op dat moment.

Bij twijfel verwijs ik u door naar uw huisarts, want uw veiligheid staat voorop.